24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

2 + 3 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAF Braila: 25 mai termen de depunere formular 230

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte că, potrivit prevederilor art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor non profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

De asemenea, potrivit art.84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: venitul anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor non profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate în România”.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul A.N.A.F. la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele cu explicaţii/Formularele fiscale ordonate după număr, din prima pagină, meniul superior.

Atenţie! Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line. Pentru descarcare declaratii şi completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Persoane fizice/Descărcare declaraţii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Deţinătorii de  certificate digitale calificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciţi fiscali, urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.

Potrivit prevederilor art.17 coroborate cu cele ale art.18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii.

Conform instrucţiunilor de completare a formularelor, aprobate prin O.M.F.P. 52/2012, formularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.