24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

2 + 3 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAF contesta acuzatiile nefondate formulate de Blaga si Videanu

Referitor la afirmaţiile domnului Vasile Blaga, preşedinte al Senatului, privind intenţia Partidului Democrat Liberal de a depune o plângere penală împotriva Guvernului pentru sumele restituite de către primării la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, Biroul de Presă al Ministerului Finanţelor Publice face următoarele precizări:

 

Amendarea reglementărilor legale conform deciziilor Curţii Constituţionale se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data publicării deciziei instanţei constituţionale în Monitorul Oficial, conform art.147 din Constituţia României, republicată.

Decizia Curţii nu a fost publicată în Monitorul Oficial până la ora transmiterii acestui comunicat.

În consecinţă, Guvernul se află în termenul legal în care trebuie să ia măsurile necesare pentru respectarea deciziei Curţii Constituţionale, prin urmare domnul Blaga nu are motive legale să depună plângerea la care se referă.


Curtea Constituţională a confirmat, în motivarea deciziei sale, temeiul legal pe baza căruia Executivul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 15/2012, prin care a dispus restituirea sumelor neutilizate de către primării, arătând că „Guvernul în urma unei analize obiective este îndreptăţit să retragă sumele alocate iniţial, altfel ar fi deturnat însuşi scopul acordării acestora. Astfel, Curtea reţine că, în ceea ce priveşte sumele din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, acesta poate interveni prin acte normative atât în sensul majorării, cât şi în sensul diminuării bugetelor locale fără a exista o condiţie referitoare la momentul intervenţiei acestuia”.

Curtea a precizat că „restituirea sumelor neutilizate de către autorităţile administrativ teritoriale care nu înregistrau arierate sau nu aveau în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care să necesite cofinanţare este constituţională” subliniind că „dacă prin Hotărârea Guvernului nr.255/2012 au fost alocate astfel de sume fără a exista o justificare reală, Guvernul este îndreptăţit să dispună restituirea acestora fără a mai aştepta închiderea exerciţiului bugetar, întrucât, pe de o parte, sursa din care au fost alocate aceste sume o reprezintă Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, ce reprezintă o finanţare extraordinară, iar pe de altă parte, Guvernul are obligaţia de a adopta măsuri care să prevină folosirea acestor sume în alte scopuri decât cele stabilite. Aceste două elemente justifică urgenţa adoptării măsurii restituirii prevăzute de dispoziţiile actului normativ criticat”.

În consecinţă, afirmaţiile domnului Vasile Blaga nu au acoperire legală, iar citirea motivaţiei Curţii Constituţionale arată în mod clar caracterul abuziv al unui demers privind o plângere penală.

După cum am menţionat şi în comunicatul transmis ieri, 6 iunie, Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului poate fi utilizat, conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, pentru alocarea de fonduri catre primării, în cazuri de urgenţă sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar şi pentru co-finanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Prin derogare de la Legea nr.500/2012, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2012 prevede că Executivul poate aloca, prin hotărâre, până la sfârşitul anului 2012, fonduri către primării şi pentru plata de arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital.

Prin Hotărârea Guvernului 255/2012 a fost alocată, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, suma de 648.232 mii lei unui număr de 1.657 unităţi administrativ-teritoriale (primării), specificându-se că destinaţia o reprezintă plata de arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi co-finanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Ulterior, constatând că alocarea de fonduri către primării prin Hotărârea Guvernului 255/2012 s-a făcut nerespectând prevederile legale menţionate, creând un prejudiciu la bugetul de stat, Executivul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 15/2012.

 

Prin acest act normativ, Guvernul a decis ca sumele rămase neutilizate, până la data de intrare în vigoare a OUG 15/2012, 8 mai 2012, de către unităţile administrativ-teritoriale respective, să fie restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Decizia a avut la bază analiza datelor solicitate de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice de la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice, în urma căreia a reieşit că un număr de 810 unităţi administrativ-teritoriale (aproximativ jumătate) nu înregistrau arierate şi nu aveau în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile la data primirii sumelor prin Hotărârea de Guvern nr.255/2012, ceea ce dovedeşte caracterul nelegal al alocărilor bugetare respective.

 

În urma aplicării OUG 15/2012 a fost restituită la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma de 391.114 mii lei.

 

Ulterior, Curtea Constituţională a decis că prevederile OUG 15/2012 sunt constituţionale în măsura în care se aplică sumelor rămase neutilizate de către unităţile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate şi nu aveau în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Subliniem că amendarea reglementărilor, conform deciziilor Curţii Constituţionale, se realizează în termen de maxim 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, conform art.147 din Constituţia României, republicată.

Ministerul Finanţelor Publice a solicitat din nou direcţiilor sale teritoriale date mai detaliate privind arieratele înregistrate, precum şi proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, derulate de către toate primăriile care au primit alocaţii bugetare prin HG 255/2012.

În urma analizei acestor informaţii, Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului soluţia legală pentru aplicarea deciziei Curţii Constituţionale.De asemenea, organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice vor trece imediat la verificarea fundamentării solicitărilor şi a justificării cheltuielilor efectuate de către unităţile administrativ teritoriale care au primit fonduri prin HG nr.255/2012.


 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.