24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

8 + 5 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecte proaspete despre mult discutatul timbru de mediu

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119/4.03.2013 a fost publicată O.U.G.nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Principalele prevederi ale actului normativ:

Definiţie:
Timbrul de mediu reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehicule, se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

Aplicarea timbrului de mediu
Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2 N3, cu excepţia:
- autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
- autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Această excepţie se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.
- autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri.
- autovehiculelor destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

Obligaţia de plată
Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel :
- cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare.
- la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului.
- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.
- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Organul fiscal competent
Organul fiscal competent este A.N.A.F. şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe. Aceasta calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.
Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, care vor fi elaborate în termen de 15 zile de la data publicării acesteia şi vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Cazuri în care nu se plăteşte timbru de mediu
Timbrul nu se plăteşte atunci când  autovehiculele sunt:
- încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art.3, pct.50 din O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere.
- acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică.
- confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.
- dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii
- dobândite prin partaj
Timbrul de mediu nu se datorează pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice.

Reduceri ale taxei
Cu ocazia calculului timbrului de mediu pot fi acordate reduceri în funcţie de vechimea autovehiculului şi de rulajul mediu anual real al autovehiculului.Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.
Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi.

Restituiri de taxă
La scoaterea din parcul naţional a unui autovehicul pentru care s-a plătit taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la acesta sau timbrul de mediu şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului.
Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, care depune la organul fiscal competent o cerere de restituire însoţită de următoarele documente:
- documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul naţional.
- dovada radierii din circulaţie a autovehiculului.
În cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la acestea, care a fost achitată, este mai mare decât cea calculată drept timbru de mediu, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii care va fi stabilită prin normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.9/2013.

Facilităţi
Pentru stimularea utilizării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul achiziţionat.Tichetul denumit ecotichet are o valoare nominală de 12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului pentru Mediu.
Modelul ecotichetului şi modalitatea de utilizare se stabilesc prin Ordin al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe.

Alte precizări
Prevederile O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule intră în vigoare la 15 martie 2013. Începând cu această dată se abrogă:
a) Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.17/10.01.2012, cu modificările ulterioare.
b) Hotărârea Guvernului nr.9/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.29/13.01.2012.
c) Prevederile art.10 din O.U.G. nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307/04.05.2011.

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.