24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

4 + 2 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corectarea declaratiilor fiscale

Prezentăm mai jos, în sinteză, procedura aplicabilă în situaţia în care contribuabilii corectează declaraţiile fiscale conform prevederilor art.84 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin depunerea de declaraţii fiscale rectificative cu suplimentarea sau diminuarea obligaţiei fiscale declarate iniţial la organul fiscal competent, având obligaţia să efectueze corectarea evidenţei fiscale.

1.Corectare în sensul diminuării obligaţiei fiscale

În situaţia depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative cu diminuarea obligaţiei fiscale, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează numai pentru suma rezultată după corectare sau modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale şi pănă la data stingerii acesteia inclusiv.
Pentru diferenţele de obligaţii fiscale accesorii stabilite în urma recalculării obligaţiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizării stingerilor se întocmeşte „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor, în cazul depunerii de către contribuabil a unei declaraţii fiscale rectificative”, care se comunică contribuabilului conform art.44 din Codul de Procedură Fiscală.
Dacă după îndreptarea erorilor materiale şi efectuarea operaţiunilor de corecţie în evidenţa fiscală, rezultă sume achitate în plus aferente obligaţiei fiscale rectificate, acestea se pot compensa din oficiu sau la cerere, cu alte obligaţii fiscale neachitate astfel:
-    pentru obligaţiile fiscale născute anterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaraţiei fiscale rectificative, conform prevederilor art.116, alin.(5), lit.e) din Codul de Procedură Fiscală
-    pentru obligaţiile fiscale născute ulterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligaţie fiscală, data scadenţei acesteia, conform prevederilor art.116, alin.(4), din Codul de Procedură Fiscală.
 
2.Corectare în sensul suplimentării obligaţiei fiscale
În situaţia depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative cu suplimentare de obligaţie fiscală, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează şi se calculează începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de lege.
    Diferenţele de obligaţii fiscale accesorii stabilite în urma recalculării acestora ca urmare a reanalizării stingerii obligaţiilor fiscale se individualizează în “Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabil a unei declaraţii fiscale rectificative”, care se comunică contribuabilului conform art.44 din Codul de Procedură Fiscală.
    Pentru obligaţiile fiscale de plată cuprinse în Decizia de impunere menţionată, termenul de plată este stabilit în funcţie de data comunicării deciziei, în conformitate cu prevederile art.111 alin.2 din conform prevederilor art.116, alin.(5), lit.e) din Codul de Procedură Fiscală , astfel:
-    până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună.
-    până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună. 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.