24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

5 + 3 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finantele atrag atentia asupra noutatilor din Codul Fiscal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54/23.01.2013. a fost publicată O.G. nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.Actul normativ a adus modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, pe care le prezentăm în cele ce urmează:

Stabilirea, prin estimare, a bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

Nedepunerea declaraţiilor privind venitul asigurat la sistemul public de către intreprinzătorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere şi persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, dă dreptul organelor fiscale să stabilească prin estimare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art.296 indice 22 alin.(1) din Codul Fiscal, respectiv 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

Înscrierea în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se face de către organul emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

Verificarea persoanelor fizice, locul şi durata desfăşurării verificării

Au fost introduse noi reguli privind verificarea persoanelor fizice, locul şi durata desfăşurării verificării şi anume :
- persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal, în situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare.

Declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare.În situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la comunicarea solicitării. Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi venituri menţionate mai sus, se sancţionează cu amendă de la 10.00 la 50.000 lei.

- elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin Ordin al ministrului Finanţelor Publice.Ordinul va fi emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe.
- verificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său, sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică.
- durata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate.

Executarea silită a titlurilor executorii emise de instituţiile publice

Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F.Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanţate instituţiile publice.

Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. sau organelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local.

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară

Pe toată perioada suspendării executării silite, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art.115 alin.(32) din Codul de Procedură Fiscală, respectiv pentru obligaţiile fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
    În situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sumă în temeiul unor raporturi juridice existente, va înştiinţa despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi. Aceste prevederi sunt aplicabile popririlor înfiinţate după data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv 1.februarie.2013.

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.