24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

4 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regimul fiscal al microintreprinderilor in 2013

Direcţia Generală  a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54/23.01.2013, a fost publicată O.G.nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

 Având în vedere noutăţile aduse de actul normativ mai sus menţionat, în articolul de mai jos prezentăm regimul privind impozitarea microintreprinderilor.

Definiţia microintreprinderii
În conformitate cu prevederile art.112 alin.(1), o microintreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data de 31.decembrie a anului fiscal precedent :
- realizează venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.
- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al sumei de 65.000 euro.
- capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
Atenţie! S-a abrogat condiţia referitoare la numărul de salariaţi.

Regului de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Microintreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile cerute.
Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
-    desfăşoară activităţi în domeniul bancar
-    desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.
-    desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.
O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microintreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
Microintreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile menţionate mai sus.

Reguli tranzitorii
Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătiroare de impozit pe profit care la data de 31.decembrie.2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.112 indice 1 din Codul Fiscal modificat (menţionate mai sus) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începând cu 1.februarie.2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea  sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 25.martie.2013, inclusiv.Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1.ianuarie.2013 – 31.ianuarie.2013.
Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1.februarie.2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Baza de impozitare
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplică asupra bazei de impozitare constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad:
-    veniturile aferente costurilor stocurilor de produse
-    veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie.
-    veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale
-    veniturile din subvenţii de exploatare
-    veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare
-    veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
-    veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
În cazul în care o microintreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza inpozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune.

Anul fiscal
Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.În cazul unei microintreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% care se aplică asupra bazei de impozitare.

Impunerea microintreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro
Dacă în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit  luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 65.000 euro.Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplică prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1.februarie.2013.

Termenele de declarare a menţiunilor
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31.ianuarie.inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microintreprinderilor.Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microintreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31.ianuarie.inclusiv a anului fiscal respectiv.
Microintreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microintreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat » selectând rândul «  Impozit pe veniturile microintreprinderilor », formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
    În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microintreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microintreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.